Gereformeerde Kerk Ottoland

Vrijwilligers

Een groot deel van het gemeenteleven draait op de inzet, tijd en het enthousiasme van vrijwilligers. Ieder heeft zijn of haar eigen talenten en je talent inzetten ten dienste van God en zijn gemeente kan op vele manieren.
Het vrijwilligerswerk gebeurt vaak achter de schermen - onzichtbaar voor veel gemeenteleden, maar onmisbaar voor de gemeente.
Hieronder staat in welke commissies emeenteleden actief zijn. Voor meer info of aanmelding als vrijwilliger kun je je richten tot 1 van de scriba's.

Predikant:
M.J. Kollenstaart - Muis

Scribaat:
Clementine Blokland
Ada Aantjes

 

 

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed