Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

30-sep - 09:30
ds. A.F. Troost uit Ermelo
30-sep - 18:30
Bijzondere dienst uit Ottoland

Vrijwilligers

Een groot deel van het gemeenteleven draait op de inzet, tijd en het enthousiasme van vrijwilligers. Ieder heeft zijn of haar eigen talenten en je talent inzetten ten dienste van God en zijn gemeente kan op vele manieren.
Het vrijwilligerswerk gebeurt vaak achter de schermen - onzichtbaar voor veel gemeenteleden, maar onmisbaar voor de gemeente.
Hieronder staat welke gemeenteleden op welk terrein actief zijn.

 

Archief
Het archief wordt bijgehouden door
Riet en Remmelt Thijs

Beamerdienst
Leanna Jungheim
Nelly Houweling

Bloemenverzorgers
Elke week staat een bos bloemen in het liturgisch centrum die bestemd is voor een gemeentelid boven de 72 jaar die jarig is geweest of voor een gemeentelid die in het ziekenhuis verblijft, dan wel net is thuis gekomen. Deze bloemen worden gekocht door:
Cathy Blokland
Marjan Bons
Marianne van Mill

Bloemenbezorgers
Deze bloemen worden bezorgd door:
Nita den Boer
Corné Bons
Dirk Bons
Yda van Bruchem
Jantine Buijserd
Nel den Dikken
Sandra de Jong
Riet Thijs
Willeke Tukker
Ron Verwolf
Arie de Vos

College van kerkrentmeesters 

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak alle bezittingen en schulden en alle inkomsten en uitgaven van de kerk, uitgezonderd diaconale en zendingsgelden, te beheren.
Dit college bestaat uit:
Gijs van Bruchem (ouderling-kerkrentmeester en voorzitter)
Leo Bons (ouderling-kerkrentmeester en secretaris)
Johan Jungheim
Martin van Meerkerk
Janine van Muijlwijk
Han van de Korput
Hans de Ruiter

Contactpersonen
Contactpersonen onderhouden laagdrempelige contacten met gemeenteleden, in overleg met de wijkouderling. Zij brengen een bezoek aan gemeenteleden boven de 72 jaar rond hun verjaardag, bezoeken langdurig zieken, gaan op kraambezoek en gaan op bezoek bij onverwachte situaties zoals na overlijden. Contactpersonen zijn:
Annemieke de Winter
Arie en Rita van Meeteren
Nel den Dikken
Nellie Bos
Nies de Bruijn
Nita den Boer
Trudie Groen

Dabar
Op camping ‘de Put’ in Ottoland wordt door een interkerkelijke commissie (diverse kerken uit de regio) evangelisatie en recreatiewerk gedaan.
Contactpersoon vanuit de Gereformeerde Kerk Ottoland is:
Theo van den Broek

Evangelisatiecommissie Goudriaan/Ottoland
De Evangelisatiecommissie werkt namens de Hervormde gemeenten Goudriaan en Ottoland en de Gereformeerde Kerk Ottoland. Vanuit de Gereformeerde Kerk Ottoland neemt hieraan deel
Janneke Meerkerk.

Gemeentegroeigroepen (GGG’s)
De coördinatie van de GGG’s is in handen van Nellie en Teunis-Jan Bos.

Geluid en techniek
Het zorgen dat de microfoons en de beamer het doen, zowel tijdens de diensten als bij andere activiteiten en dat de dienst wordt opgenomen door ‘kerkdienst gemist’, wordt geregeld door:
Arie den Besten
Thijs Bos
Anne-Jan Houweling

Helpende Handen
Wanneer mensen tijdelijk praktische hulp nodig, omdat zij ziek zijn of alleen achterblijven en dit niet kan gebeuren door familie, vrienden of buren, kan een beroep worden gedaan op ‘Helpende Handen’.
Gerrit Bons
Marianne Bons
Arijette Boon
Nellie Bos
Jantine Buijserd
Els Favier
Astrid van der Ham
Willemieke den Hartog
Sijmen de Jager
Johan Jungheim
Han van de Korput
Janneke van de Korput
Caroline de Leeuw
Adrie van Meurs
Corrie van Rees
Hans de Ruiter
Martin de Winter

Jeugdwerk
Diverse gemeenteleden zijn actief in het jeugdwerk. Hun namen staan bij de activiteiten zoals vermeld onder Jeugdwerk op deze site.

Kerkauto
Mensen die niet over eigen vervoer beschikken om naar de diensten te kunnen komen, kunnen worden opgehaald en weer thuis gebracht. Hiervoor zorgen:
Dirk Bons
Marianne Bons
Els Favier
Trudie Groen
Sijmen de Jager
Fam. Kant
Han van de Korput
Hans de Ruiter

Kerkenraad
De ambtsdragers die op dit moment in de kerkenraad zitten, staan vermeld onder Kerkenraad op deze site.

Koffieschenkers
Elke eerste zondag van de maand is er na de ochtenddienst gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Dit wordt verzorgd door:
Ada Aantjes
Mascha den Besten
Clementine Blokland
Chrétienne Blom
Marjan Bons
Marijke Bons
Jantine Buijserd
Jaantje Duijzer
Willemieke den Hartog
Mattie de Hoop
Gerard Houweling
Nelly Houweling
Leanna Jungheim
Gerrit/Annet Kant
Erika Kok
Carolien de Leeuw
Pauline van der Meijden
Nel Peverelli
Mariska Schutte
Aafke de Vos

Kosters
De kosters zorgen dat rond de diensten de kerk warm is, alles klaar staat en er koffie is voor de predikant en ambtsdragers. Dit zijn:
Jacco de Hoop
Johan Jungheim
Han van de Korput
Henk van Rees
Hans de Ruiter
Groen Stuij
Sijmen Tukker

Ledenadministratie
Het verwerken van wijzigingen in ons ledenbestand en het op verzoek samenstellen van (deel)ledenlijsten (b.v. jeugdleden, senioren 65+, lijsten met wijkindeling voor ambtsdragers) wordt gedaan door:
Ko en Theo van den Broek

Liturgiecommissie:
De  bijzondere diensten in het kerkelijk jaar worden voorbereid door de liturgiecommissie. Gezamenlijk wordt gezocht naar een thema, de liederen en eventueel gedichten.
Arie den Besten
Marianne Bons
Esther van Bruchem
Astrid van der Ham
Leanna Jungheim
Mirjam Kollenstaart
Rolieneke Thijs

Liturgische (bloem)schikkingen
Liturgische (bloem)schikkingen worden gebruikt om aan bijzondere diensten een eigen, speciale bijdrage te leveren. Het zorgen dat deze schikkingen gemaakt worden, gebeurt door Nelly Houweling en Arie de Vos met hulp van vele gemeenteleden.

Organisten
Het zingen tijdens de diensten wordt begeleid door:
André Kaptein
Sjaak Kazen
Jaap Mol
Andre de Raad

Penningmeester
Janine van Muijlwijk

Postbezorger
Niet iedereen kan de wekelijkse Nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Voor diegenen wordt de Nieuwsbrief afgedrukt en rondgebracht. Het merendeel wordt bezorgd in Graafstroom en dit wordt gedaan door:
Dirk Bons

PR-commissie
Informatie in en vanuit de gemeente, het maken van de Nieuwsbrief, maken en bijhouden van de website en foto’s maken van diverse gebeurtenissen zijn o.a. de taken van de mensen in deze commissie:
Ada Aantjes
Chrétienne Blom
Carina Houweling
Mirjam Kollenstaart
Hans Verkerk
Arie de Vos

Preekvoorziener
Dat er elke zondag een predikant aanwezig is om in de diensten voor te gaan wordt geregeld door
Dick de Lange

Schoonmaak
De kerk en de Bogerd worden schoon gehouden door:
Piet en Marietje Aantjes
Arie Arentze
Clementine Blokland
Nita den Boer
Nellie Bos
IJda van Bruchem
Jaantje Duijzer
Astrid van der Ham
Willemieke den Hartog
Antine Hoogendoorn
Leanna Houweling
Ina de Jager
Anita Koorevaar
Janneke van de Korput
Annamarie Lavooij
Carolien de Leeuw
Nel Peverelli
Evelien Stuij
Willeke Tukker
Sarina Verkerk
Claudia Verwolf
Marieke Vink
Tineke van Wingerden

Verhuur
De verhuur van de kerkzaal en de Bogerd wordt geregeld door:
Johan en Leanna Jungheim

 

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed