Gereformeerde Kerk Ottoland

Beleidsplan

Elke kerk is verplicht een beleidsplan te hebben. Vaak verdwijnen deze plannen in een la en wordt er niet meer naar gekeken tot de lopende termijn is verstreken. Een nieuw plan wordt dan vaak niet gemaakt, maar er wordt simpel een nieuwe datum op het oude plan gezet.

De Gereformeerde Kerk Ottoland wil liever een visieplan opstellen. Een visieplan geeft antwoord op de vraag waartoe God deze gemeente op deze plaats geroepen en bewaard heeft. Een gemeente,bewaard vanuit de traditie en geroepen om een toekomst vorm te geven. Hoe wij nu gemeente zijn, komt voort uit de erfenis die wij ontvingen van ons voorgeslacht en geeft ons verantwoordelijkheid voor een volgende generatie.

Vanuit dit visieplan kunnen we vervolgens werkplannen maken, waarin in concrete, haalbare doelstellingen wordt aangegeven waar we een komende periode mee aan de slag kunnen en willen gaan. Aan de hand daarvan kunnen we per seizoen kijken welke doelen we wel en niet hebben gehaald. Daarna kunnen we afspreken welke doelen we alsnog willen halen en welke andere we  onszelf kunnen stellen. Op deze manier kunnen we als gemeente met hoofd, hart en handen aan het werk zijn.

Een visieplan is altijd een tijdopname, zoals kerkenraad en gemeente die nu zien. Maar de samenleving en de gemeente veranderen onophoudelijk, dus de visie zal van tijd tot tijd moeten worden bijgesteld om aan de verwachtingen te kunnen voldoen.Het gaat in dit alles immers om geloven. En zoals Arthur Japin verwoordt in zijn boek ‘Zoals dat gaat met wonderen’: “Geloven, het woord zegt het al, is het tegenovergestelde van weten”. Het blijft altijd een zoektocht en dus veranderlijk.

Zo is dit plan wat het is voor nu. En al gelovend en zoekend zullen wij en volgende generaties ermee aan de slag gaan en dat waar onze gemeente voor wil staan steeds opnieuw en anders verwoorden.

April 2021

Download bijlages

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed