Gereformeerde Kerk Ottoland

Seniorenochtenden

De Gereformeerde Kerk Ottoland wil continue op zoek naar wat kerk-zijn betekent voor en met de senioren in onze gemeente: hoe kunnen de senioren ervaren hoe belangrijk zij zijn met hun levenservaring voor elkaar en voor de gemeente. Maar ook hoe kunnen de pastorale ouderlingen en diakenen hen helpen bij problemen die zich bij hen voordoen in het dagelijks leven. Oftewel: hoe kunnen wij hen in de gemeente van Christus van dienst zijn.

Hier is uiteraard aandacht voor tijdens pastorale gesprekken. Daarnaast wordt vier keer per jaar een seniorenochtend georganiseerd voor gemeenteleden van 65 jaar en ouder. Doel van deze bijeenkomsten is het elkaar ontmoeten en ervaringen met elkaar delen tijdens koffie,  een maaltijd en het met elkaar in gesprek zijn over een bepaald thema. Dit kan aan de hand van een Bijbelquiz, met elkaar in gesprek zijn over kerst door de eeuwen heen en de waardevolle elementen van kerst nu, of in gesprek zijn over een aantal kruiswegstaties.  
Op deze manier ontmoeten de senioren elkaar, de predikant en ambtsdragers, en kunnen hun vragen bij en hun vertrouwen vanuit hun geloof met elkaar delen.

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed