Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

12-feb - 09:30
ds. R.J. van Amstel uit Putten
12-feb - 18:30
ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht

Verhuur Kerkzaal en Bogerd

De kerkzaal en overige zalen van de Gereformeerde Kerk Ottoland worden in eerste instantie gebruikt voor erediensten (regulier en bijzondere) en kerkelijke activiteiten, zoals vergaderingen, clubs, catechisatie e.d.
Daarnaast kunnen één of meerdere zalen gehuurd worden door gemeenteleden die een ruimte nodig hebben voor o.a. jubilea, condoleances, kraam- of huwelijksfeestje en verjaardagen. Tevens kan er gehuurd worden door vertegenwoordigers van aan de gemeente gerelateerde projecten en evangelisatieactiviteiten. In alle andere situaties kan overlegd worden met de verhuurder.

De Bogerd en de kerkzaal kunnen per dagdeel gehuurd worden of meerdere dagdelen aaneengesloten:
Ochtend: 9.00 – 12.30 uur
Middag: 13.30 – 17.00 uur
Avond:   19.30 – 24.00 uur


De huur bedraagt € 75,-- per dagdeel. 

 

Voor trouw- en rouwdiensten  gelden andere regels.

De verhuurder is het College van Kerkrentmeesters. Contactpersoon is dhr. J. Jungheim, Tel. 06-12355566 E-mail: jungheim@hotmail.nl
Met hem kan  worden overlegd over de mogelijkheid de zaal/zalen te huren. Er wordt een contract ingevuld en het reglement voor verhuur wordt toegestuurd.
De heer Jungheim draagt ook zorg voor het wegwijs maken in het gebouw en voert na afloop de controle op eventuele schade en het schoon opleveren uit.

Alle activiteiten, behalve de zondagse erediensten, worden op de kalender gezet, zodat er overzicht is van de dagen dat de zalen bezet zijn.

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed