Gereformeerde Kerk Ottoland

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Mijn kerk….

Sinds 1888 wordt in de Gereformeerde Kerk Ottoland gezongen en gebeden, geloofd en gevierd, gedoopt, getrouwd en begraven. De gemeenteleden uit Ottoland en omgeving vinden, elk op hun eigen
manier, dus al ruim 125 jaar onze kerk van waarde.

Want onze kerk is een plek waar we geïnspireerd raken om ons geloof handen en voeten te geven. Waar we bidden met en voor elkaar. Waar we mogen delen hoe we ons geloof beleven en wat we in ons dagelijks leven op onze weg tegen komen aan vreugde en moeite. Waar we met elkaar de feestdagen en heugelijke momenten in ons leven mogen vieren. Waar we mogen rouwen en om elkaar heen staan. Een plek waar we elkaar helpen als dat nodig is, maar waar we ook klaar staan om met anderen in de dorpen hun zorgen te delen.

Het kan ook zijn dat u minder vaak de kerkdiensten bezoekt, maar het wel belangrijk vindt dat de kerk er is voor belangrijke momenten in uw leven als doop, huwelijk of rouw. Of omdat er aandacht wordt besteed aan de mensen in onze gemeente, maar ook daarbuiten – zowel in binnen- en buitenland.

Om dit alles mogelijk te maken is er geld nodig. Daarom is er de Aktie Kerkbalans. Om financieel de kerk in balans te houden, zodat we dat wat we belangrijk vinden in onze gemeente kunnen voortzetten en doorgeven.


Kerkbalans 2015

Want het kerkgebouw en de Bogerd moeten worden onderhouden, verwarmd en verlicht.
Heel veel werk voor de kerk wordt door vrijwilligers gedaan, maar predikanten en organisten moeten worden betaald. Daarnaast zijn er kosten voor administratie en moeten we een verplichte bijdrage betalen voor het landelijk kerkenwerk.

Uiteraard zijn er  kosten voor kerkelijke activiteiten, zoals o.a. erediensten, jeugd- en evangelisatiewerk. En er worden steeds plannen gemaakt voor nieuwe activiteiten.

U kunt uw bijdrage overmaken naar rekening:
NL89 RABO 0342 7018 78 t.nv. Gereformeerde Kerk Ottoland o.v.v. Aktie Kerkbalans 2015.

 

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed