Gereformeerde Kerk Ottoland

Kindernevendienst


Er zijn twee kindernevendienstgroepen: voor kinderen van de basisschoolgroepen 1 t/m 4 en voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Ook kinderen van gasten die de dienst bezoeken, zijn hier van harte welkom.

De kinderen zijn aan het begin in de dienst aanwezig en gaan voor de preek naar hun eigen ruimte. Tijdens de kindernevendienst wordt er met elkaar gezongen en gebeden. Ook is er een Bijbelverhaal en is er tijd voor een knutselopdracht. Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk.

De laatste zondag van de maand is er alleen kindernevendienst voor de jongste kinderen (groep 1 tot en met 4 van de basisschool). De oudste kinderen blijven dan in de kerkzaal.

Het doel van de kindernevendienst is de kinderen een eigen plaats te geven tijdens de wekelijkse kerkdiensten. Centraal tijdens de kindernevendiensten staan de Bijbelverhalen en andere Bijbelse thema's. De kindernevendienst is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. De thema's worden gehaald uit Kind op Zondag.

Voor meer info over kindernevendienst kunt u mailen naar:

Erik en Chretienne Blom
jeugdouderlinggko@hotmail.com

 

 

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed