Gereformeerde Kerk Ottoland

Jeugdpastoraat

Het zorgvuldig omzien naar elkaar, het meelopen in dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen in het leven van mensen en kinderen, is een taak voor alle gemeenteleden.

Voor de jeugd ligt er een extra verantwoordelijkheid bij alle vrijwilligers in het jeugdwerk.

Zij creëren bij de activiteiten een sfeer van veiligheid en vertrouwelijkheid, waardoor er een band kan ontstaan tussen jeugdleider en het kind/de jongere.

Voor kinderen/jongeren die op welke manier dan ook in de knel (dreigen te) raken is contact met de jeugdpastor mogelijk.

De jeugdpastor zorgt tevens voor toerusting over pastoraat voor de vrijwilligers in het jeugdwerk.

Coördinator jeugdpastoraat: Mariska Schutte

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed