Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

13-mei - 09:30 Hemelvaartsdag
ds. B. Krol uit Gorinchem
16-mei - 09:30
H.A. Kramer uit Urk
16-mei - 18:30
ds. Mevr. M.J. Kollenstaart - Muis uit Goudriaan

Jeugdouderling

De jeugdouderling is, samen met de predikant, verantwoordelijk voor de vergaderingen van de jeugdraad.

Zij dragen de visie over jeugdwerk van de kerkenraad over aan de jeugdraad.

Zij coachen de coördinatoren in het inspireren van hun teams en bieden hen handreikingen aan voor het maken van concrete werkplannen.

Ook zorgen zij voor toerusting van de vrijwilligers in het jeugdwerk.

Jeugdouderlingen: Erik en Chretienne Blom 

jeugdouderlinggko@hotmail.com

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed