Gereformeerde Kerk Ottoland

Gebruiksplan kerkgebouwen

Gemeente: Gereformeerde kerk Ottoland
Betreft gebouw: Gereformeerde kerk plus bijgebouw de Bogerd
Versie: 3.0

Datum: 11-11-2020 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland.
Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Klik hieronder voor gehele gebruiksplan.

 

 

Download bijlages

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed