Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

12-feb - 09:30
ds. R.J. van Amstel uit Putten
12-feb - 18:30
ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht

Projecten

Familie Bosch-Aanen (Jordy en Ria) helpen straatkinderen in Peru

Jordi en Ria zijn sinds 2011 vanuit stichting Shailoh uitgezonden om te werken onder straatkinderen en verslaafden. Jordi heeft altijd een hart gehad voor het werken met straatkinderen en Ria voor het werken met verslaafden. Zij heeft in Nederland voor stichting de Hoop gewerkt. Hun werkerervaring sluit mooi aan op de problematiek van straatkinderen, aangezien deze kinderen en hun ouders vaak  verslaafd zijn.
Jordi en Ria hebben gedurende een aantal jaren ervaring op mogen doen met het werken met straatkinderen in Bogota, Colombia. Ria heeft daar ook gevangenen bezocht en gewerkt met verslaafden. Vanuit Nederland worden zij ondersteund door een thuisfront.

Zo ontstond in Peru Brazos Abiertos, een preventiecentrum waar jonge kinderen (zo’n 20-40 per dag) worden ontvangen en klaar gestoomd voor de basisschool, er wordt  huiswerkbegeleiding geboden en vrouwen in erbarmelijke omstandigheden worden geholpen door hen bij te staan en hen te ondersteunen in de opvoeding.
In 2013 zijn 2000 bananenplanten aangeschaft om, naast cacao, voor enige inkomsten te zorgen.
Momenteel wordt er gewerkt aan het opzetten van een apart centrum voor jongeren van 11-16 jaar, waarin ruimte is  voor zowel kleine als grote activiteiten: van workshops houtbewerking, dans, Bijbelonderwijs, inloopcentrum tot concertmogelijkheden. Een ruimte om zich op een gezonde manier te vermaken en waarin de werkers voortdurend voor hen klaarstaan voor sport en spel, maar ook voor huiswerkbegeleiding en het ontwikkelen van een visie en een plan voor de toekomst.

Stichting Shailoh is op 9 mei 2003 door Jordi Bosch opgericht om antwoord te geven op de voortdurende hulpvraag van kinderen in nood. Hij had gezien onder welke omstandigheden de straatkinderen van Peru leven. 
Meer over Shailoh is te lezen op de website: www.shailoh.org/nlHet is ook mogelijk om de nieuwsbrief van Jordy en Ria rechtstreeks toegestuurd te krijgen.


Stichting De Hoop – Dordrecht

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en diverse soorten verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen.
Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnertherapie, maatschappelijke opvang en pastorale counseling.
Bij De Hoop wordt niet alleen gewerkt aan het oplossen van deze problemen, maar krijgen mensen ook de kans om opnieuw te leren leven, te leren werken en - indien van toepassing - te leren opvoeden.
De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht. Daarnaast is De Hoop onder andere actief in Rotterdam, Houten, Amersfoort, Vlissingen en Maastricht.

Voor meer informatie over de vele hulpverleningsmogelijkheden zie: www.dehoop.org


Stichting Nias 

Nias is een klein eiland waar de mensen onder de armoedegrens leven. Dit is een groot probleem voor zowel de gezondheid als het onderwijs. De helft van de inwoners heeft alleen basisonderwijs gevolgd. Wie verder wil studeren vertrekt naar Medan of Jakarta, maar keert meestal niet naar Nias terug. Ook de kerken lijden onder het gebrek aan opleiding.

De Banua Niha Keriso Protestant (BNKP) kerk heeft een universiteit voor theologie en christelijk onderwijs. Op dit moment zijn er veel gemeenten waar leerling-dominees voorgaan. BNKP helpt deze kerken om de dominees verder op te leiden. Ze geven trainingen om het woord van God op een meer creatieve manier te brengen en leren hen hoe ze voor een groep moeten staan. Ook helpen ze de gemeenten hun administratie op een gemakkelijke manier bij te houden.  

Stichting Nias is een project dat wordt ondersteund door de gezamenlijke Diaconieën in de Classis.
Vanaf februari 2012 woont en werkt Hillie Veneman op Nias, een eiland van 100 bij 50 kilometer in Indonesië. Als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie werkt ze aan de theologische opleiding en het nascholingsinstituut van de Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), een partnerkerk van Kerk in Actie. Als onderwijskundige zet Hillie zich in om de kwaliteit van het onderwijs op Nias te verbeteren, zowel van de scholen als van het nascholingsinstituut en de theologische opleiding van de BNKP. 

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed