Gereformeerde Kerk Ottoland

Helpende Handen

Soms hebben mensen tijdelijk praktische hulp nodig, omdat zij ziek zijn of alleen achterblijven. Als dat niet door familie, vrienden of buren opgepakt kan worden, kan een beroep worden gedaan op ‘Helpende Handen’.

Het gaat dan echt om tijdelijke hulp, zoals huishoudelijk werk, boodschappen doen, rijden naar een dokter of ziekenhuis, zorgen dat er medicijnen gehaald worden, hulp in de tuin e.d.
Als er structurele hulp nodig blijkt te zijn, wordt meegezocht naar een blijvende oplossing.
Wanneer iemand zich heeft aangemeld of is aangemeld door bv. een ouderling, een diaken of de predikant, gaat eerst één van de diakenen langs om na te gaan welke hulp precies nodig is. Vervolgens wordt uit de lijst met ‘helpers’ degene gezocht die voor deze vraag ingeschakeld kan worden.


Er staan meerdere mensen op de lijst om hulp te bieden en ze zijn daarom niet wekelijks ‘aan de beurt’. Uiteraard zijn zij niet verplicht om gelijk in te springen als er gebeld worden – als ze geen tijd hebben, wordt iemand anders gezocht.

 

Wanneer u even hulp nodig hebt, kunt u dat aangeven aan één van de diakenen persoonlijk of via de mail diaconie.gko@gmail.com  Ook als u hulp wilt bieden, kunt u zich op deze manier aanmelden.

  

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed