Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

30-sep - 09:30
ds. A.F. Troost uit Ermelo
30-sep - 18:30
Bijzondere dienst uit Ottoland

Evangelisatiecommissie

Het doel van de Evangelisatiecommissie is het uitdragen van het Evangelie in Goudriaan en Ottoland aan mensen die van het Evangelie vervreemd zijn of het niet kennen. De Evangelisatiecommissie werkt namens de gezamenlijke kerken, te weten de Hervormde gemeenten van Goudriaan en Ottoland en de Gereformeerde Kerk van Ottoland.

Activiteiten
- Het om de maand verspreiden van het evangelisatieblad “Echo” onder rand- en buitenkerkelijken.
- Het rond Kerst en Pasen verspreiden van het evangelisatieblad “Echo” huis-aan-huis en soms ook een ander blad.
- Op Goede Vrijdag wordt ‘s morgens een bijeenkomst georganiseerd, wisselend in Goudriaan en Ottoland.
- Bij nieuw ingekomenen en pas getrouwden wordt namens de gezamenlijke kerken een welkomstgroet gebracht in de vorm van bloemen. De kerkenraden krijgen een verslag van de afgelegde bezoeken.
- In het najaar wordt met de boekenmand huis-aan-huis langs gegaan en in de boekenmand wordt ieder jaar een gevarieerd aanbod van christelijke boeken, cd’s en kaarten aangeboden. De boekenmand is in eerste instantie bedoeld om rand- en buitenkerkelijken te bereiken.
- Tijdens de zomermaanden wordt er bij de aanlegplaats aan de waterrecreanten in Goudriaan en Ottoland informatie over de kerkdiensten verstrekt.
- Er worden contacten onderhouden met IZB, Agapè en de deputaten classisvergadering van de PKN.
- Er worden regelmatig toerustingscursussen verzorgd voor de gehele gemeente.
- Het deelnemen aan een Alpha-cursus of het Dabar-werk wordt gestimuleerd.
- Regelmatig wordt een zang- of gospelavond georganiseerd.

Voorzitter: Tunette Groeneveld
Secretaris: Clara Blokland
Boekenmand: Lijda van Leussen
Penningmeester: Laura de Ruijter
Lid vanuit de Gereformeerde Kerk: Janneke Meerkerk
Overige leden: Ria Korevaar, Coba Korevaar, Jacqueline v.d. Berg, Arjan Rietveld, Mariette de Bruin, Jan de Vries en Marijke Dame

Bankgegevens
Rekeningnummer: NL 61RABO 0159316219.
T.n.v. Evangelisatiecommissie Goudriaan-Ottoland

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed