Gereformeerde Kerk Ottoland

Organisatie en Visie

Visie
De Gereformeerde Kerk Ottoland bestaat uit mensen die op de een of andere manier verbonden zijn met God, geloof en kerk. De één leeft in diepe verbondenheid met God, de ander vindt het moeilijk om te geloven en zoekt naar antwoorden. Sommigen bezoeken de kerkdiensten wekelijks, anderen komen alleen in de kerk bij bijzondere gelegenheden. De één heeft van jongs af aan geleerd te geloven, de ander is onderweg de hoop bijna kwijtgeraakt.

De Gereformeerde Kerk Ottoland wil een gemeente zijn waarin ruimte is voor deze verschillende wijzen waarop mensen zich verbonden voelen. Niet veroordelend, maar open staand voor onze naasten. Want hoe mensen ook met deze kerk zijn verbonden, samen willen wij geloven dat God goed is, dat Hij er is, dat Hij ons leven hoop en zin geeft. Dat is wat ons bindt: samen leven, geloven, werken, vieren, leren, dienen door de kracht van Zijn liefde, en in deze wereld Zijn liefde doorgeven aan elkaar en anderen om ons heen.

Vanuit deze visie is het logo en het visitekaartje ontstaan.


Logo

Het logo van de Gereformeerde Kerk Ottoland is een kruisvorm, bestaande uit verschillende delen. Het ene stukjeis wat langer dan het andere waardoor een grillig kruis is ontstaan.

Het is een kruisvorm, omdat de gemeente bestaat bij de gratie van het kruis. Het is immers de boodschap van de kruisdood van Jezus Christus - en zijn opstanding daarna - die mensen heeft aangesproken en waardoor christelijke gemeenten zijn gevormd.

Met dit kruis wordt ook aangegeven dat de gemeenteleden unieke mensen zijn: allemaal verschillend, niet allemaal van hetzelfde 'formaat' - maar toch één in Jezus Christus.
De achtergrond van het kruis is kleurrijk als de regenboog, die symbool staat voor de trouw van God. 

Visitekaartje

In 2004 heeft de gemeente richting gekozen door vier kernwaarden te formuleren:

- het Woord van God
- omzien naar elkaar
- bidden voor/met elkaar
- gastvrijheid

Deze kernwaarden zijn uitgangspunt bij alle activiteiten die binnen en vanuit de gemeente plaatsvinden. Door ons hierop te richten wordt geprobeerd onze slogan: “Open staan voor de relatie met de levende Heer geeft warmte voor je hele leven” te laten zien. Niet alleen naar elkaar als gemeenteleden, maar ook naar de mensen daarbuiten. In familie- en vriendenkring, op het werk en in de buurten en de dorpen waar de gemeenteleden leven.

Ook in het visitekaartje staat de kruisvorm centraal, want de gekruisigde en opgestane Heer is de grond van ons bestaan.
De kernwaarden zijn als de stralen van de zon. Zoals de zon de wereld verlicht en verwarmt, zo willen wij als gemeente aanwezig zijn om met elkaar en met anderen in Gods nabijheid te komen en te blijven.


Organisatie
Een gemeente draaiend en levend houden vraagt mensen die hier op wat voor manier dan ook aan willen meewerken en leiding aan willen geven. Het bestuur van de kerk is handen van de kerkenraad, maar daarnaast zijn er vele vrijwilligers aan het werk in diverse activiteiten en commissies. Want of  iemand nou leiding geeft aan de kindernevendienst, collecteert bij de uitgang, deelneemt aan de liturgiecommissie, met de boekenmand langs de deuren gaat, ouderling of diaken is, bouwt aan de nieuwe aanbouw of koster is  – met elkaar werken we aan het vorm en inhoud geven en de opbouw van de gemeente.

Bekijk ook onderliggende pagina's

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed