Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

21-jul - 09:30
ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp
21-jul - 18:30 Gezamenlijk met Brandwijk
Mevr. ds. J. Dekker uit Ameide

Uit de bouwhoek (nr. 44 t/m nr. 50) augustus 2012 - december 2012

Uit de bouwhoek (44)

Al een aantal maanden ziet het nieuwe gedeelte van onze kerk  eruit alsof de bouw bijna klaar is. Dat is ook zo. Maar zoals zo vaak zit het venijn in de staart. De laatste werkzaamheden kosten veel tijd. Je hebt geen mogelijkheid meer om werkzaamheden anders te plannen. Wat nog moet gebeuren, moet in deze fase gebeuren.  Ik hoorde één van de vrijwilligers zeggen dat de datum van opening wel vastgesteld kan worden, maar dat de bouwers zich niet gek laten maken. Dit betekent dat bij de officiële opening waarschijnlijk niet alles gereed zal zijn. Bijvoorbeeld niet alle radiatoren zullen aan de muur hangen. Gelukkig is het nog geen winter.

Bij bouwen heb je te maken met veel partijen. Zoveel mensen zoveel meningen. Er moet veel gecommuniceerd worden. En u zult begrijpen dat dit de achilleshiel is waardoor fouten gemaakt kunnen worden. De één is vooruitstrevend, de ander is wat meer realistisch. Daarnaast ben je vaak afhankelijk van derden. Als één radertje hapert, loopt de hele machine vast. In de bouw heb je te maken met zogenaamde faalkosten. Deze kosten worden veroorzaakt door  fouten die in de uitvoeringsfase worden opgemerkt en waarvan de oorzaken vaak eerder in het proces liggen. Faalkosten in de bouw bedragen gemiddeld 5 – 13 %! Niet gering dus.

Nu zal ik niet alles uit de school klappen over het falen bij ons bouwproject. Het laatste dat niet goed gegaan is, wil ik u niet onthouden. Terwijl de leverancier het marmoleum aan het leggen was, kwam één van de vrijwilligers langs. Hij twijfelde over de kleur. Was het wel de goede kleur? Of ….. Eerst communiceren met de interieurcommissie. De gekozen kleur was inderdaad een andere. De gekozen kleur van het  marmoleum zou precies passen bij de kleur van de muren. Dus het marmoleum moet worden vervangen. Even ter geruststelling, hier komt geen extra collecte voor. Deze fout is door derden gemaakt.

 

Uit de bouwhoek (45)

Tijdsdruk geeft vleugels! In mijn vorige bijdrage schreef ik dat bij de opening niet alles af zou zijn. Nou, afgelopen weekend heb ik mijn ogen uitgekeken wat er gepresteerd is! De radiatoren hingen, de inrichting zag er piekfijn uit. Kortom, je kunt stellen dat de eerste fase ongeveer gerealiseerd is. Ik hoorde dat de vrijwilligers met hun hoofd alweer bij de tweede fase aangekomen zijn. Zodra daar nieuws over te melden valt, zal ik u hierover berichten.

Hebt u op de details gelet? De kleuren van het marmoleum, van de muren, van de gordijnen en zelfs de kleuren van kleedjes passen in het interieur. En als je denkt alles te hebben gezien is er koffie. En die koffie drink je uit nieuwe koffiebekers, ja u raadt het al, in de kleur van het interieur! Schitterend! Schitterend!

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Bent u boven geweest? De GJV laat hier zien wat zij kunnen. Hier staat echt degelijk handwerk van hoge kwaliteit.  Een aantal leden van de GJV heeft zelf meubels gemaakt. Er is duidelijk potentie aanwezig binnen onze gemeente. Het nieuwe gedeelte is o.a. gebouwd om de jeugd ruimte te geven om te groeien. Boven zie je de groei. Over een aantal jaren staat er vast weer een groep jonge, maar inmiddels ook  ervaren mensen klaar om verder te bouwen aan de kerk. Kan het mooier?

Nu is het een goed moment om iedereen, zonder namen te noemen, nog eens heel hartelijk te bedanken. Wat een geweldige prestatie is geleverd! Wat een tijd is geïnvesteerd! Het resultaat zegt genoeg. Alle lof is voor jullie bouwers, denkers, interieurverzorgers, de GJV en alle anderen die een bijdrage geleverd hebben!

 

Uit de bouwhoek (46)

Hebt u wel eens een prijs gewonnen in een loterij? Hebt u ooit wel eens het winnende lot gehad? Nu onze kerk heeft het winnende lot. Dit lot heet Leo van den Beukel. Zoals u zondag hebt kunnen horen, heeft hij waarschijnlijk weer een subsidie binnengehaald. Nu krijgen we, onder voorbehoud van de stichting Skanfonds € 25.000 omdat wij als kerk een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in Ottoland en omgeving. Leo geeft aan hulp gehad te hebben van PKN adviseur Gerrit Oosterwijk.  Waarvoor hartelijk dank!

Het Skanfonds is een maatschappelijk fonds. Als je het uitgangspunt van het Skanfonds bekijkt, kun je dat vertalen naar een praktische uitvoering van het tweede gebod uit Jezus’ samenvatting van de Tien Geboden. Het Skanfonds wil mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving, zodat hun kwaliteit van leven verbetert. Oftewel heb je naaste lief als jezelf!

Voor het prille begin van het huidige Skanfonds gaan we terug naar begin jaren 40 van de vorige eeuw. De katholieke EHBO-er Albert Bergers sr. zet zich na het bombardement van Rotterdam in voor gewonden en daklozen. Zijn huis is het coördinatiecentrum voor ruim 400 EHBO- afdelingen in de jaren van de wederopbouw. Bergers werft op creatieve wijze fondsen voor zijn activiteiten en hij krijgt steun van de KRO. Met radio-inzet worden collectes, pleisteracties en later de Sla uw Slag (SUS)-loterijen een groot succes. De 17 SUS-loterijen gaan beging jaren 70 over naar de BankGiroloterij.

Voor de verdeling van de opbrengsten richt de KRO op 7 september 1957 Stichting Katholieke Noden op. Doel was de 'leniging van noden in de katholieke geloofsgemeenschap'. Inmiddels is de doelstelling breder, de naam veranderd en de band met de KRO ontvlochten, maar nog steeds steunt Skanfonds organisaties die zich inzetten voor mensen in kwetsbare situaties. En nog steeds komt het geld daarvoor van de loterijen in Nederland; sinds 2006 is Skanfonds beneficiant van de Postcodeloterij en ontvangt daarnaast gelden van De Lotto.

Misschien bent u zelf ook deelnemer in de Postcodeloterij. Bij de uitreiking van prijzen zeggen deelnemers dat ze niet meedoen voor de geldprijs voor zichzelf maar dat ze meedoen voor het goede doel. Nu weet u wat het goede doel is!

 

Uit de bouwhoek (47)

De ontstaansgeschiedenis van één van onze subsidieverstrekkers heb ik u in mijn bijdrage nummer 32 verteld. U weet wel, Jacob van Heusden zorgde ervoor dat protestantse pachters uit Groningen met subsidies overgehaald werden om een boerderij in Brabant te pachten. Op deze wijze werd de verhouding protestanten – katholieken meer in evenwicht gebracht. Vandaag wil ik u uitleggen hoe de Maatschappij van Welstand in deze tijd werkt.

Als verpachter van landbouwgrond is de Maatschappij van Welstand tegenwoordig  nog steeds nauw betrokken bij de leefbaarheid op het platteland en bij de landbouw in het bijzonder. Trouw aan haar beginselen zet de Maatschappij van Welstand ook nog steeds actief haar mogelijkheden in om plaatsen te behouden waar mensen hun geloof kunnen belijden en in de praktijk kunnen brengen.

De ondersteuning van het protestantisme vindt vooral plaats in de vorm van het verstrekken van subsidies aan kerken en gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland en aan protestants-christelijke organisaties. De subsidies worden veelal aangewend voor restauraties en renovaties van kerkgebouwen. De Maatschappij gaat prioriteit geven aan het subsidiëren van projecten die de vitaliteit van protestantse gemeenten bevorderen.

Als verpachter van landbouwgrond is de Maatschappij van Welstand tegenwoordig nauw betrokken bij de leefbaarheid op het platteland en bij de landbouw in het bijzonder. Trouw aan haar beginselen zet de Maatschappij van Welstand ook nog steeds actief haar mogelijkheden in om plaatsen te behouden waar mensen hun geloof kunnen belijden en in de praktijk kunnen brengen. Zie hier de link naar onze gemeente.

 

Uit de bouwhoek (48)

Na gedane arbeid is het goed rusten. Misschien denkt u dat onze vrijwillige bouwlieden zich nu in rust hebben teruggetrokken. Integendeel, ze hebben de smaak nu zo te pakken dat ze doorgaan. Het volgende project staat alweer in de figuurlijke steigers. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe keuken. Tijdens de gemeenteavond van woensdag 7 november hebt u hier meer over kunnen horen.

De keuken komt op de plaats waar de kleine zaal was. Toevallig stond ik onlangs bij een groepje vrijwilligers dat aan het beraadslagen was over hoe ze nu verder moesten. Er is een globale tekening, maar tijdens het werk kan nog van alles gewijzigd worden. De plannen zijn flexibel en de bouwlieden vanzelf ook.

Op de geplande plaats voor de keuken zitten twee betrekkelijk lage raamkozijnen in de zijgevel. Een zuster uit onze gemeente vond dat om de keuken mooi te krijgen, die twee raamkozijnen vervangen moesten worden door één groot raam. Dat raam moet toch al wat hoger worden anders komt het aanrecht boven de vensterbank uit. Daarop maakte een broeder een ietwat schertsende opmerking dat het best vaak gebeurde dat er gewoon een plaatje voor werd gezet. Hierdoor leek het van de binnenkant net alsof de raamdorpel hoger was. Geen sprake van. Het gaat in de kerk dus al net als thuis. Er moet iemand de baas zijn.

De keuken moet ook iets worden uitgebreid. Dit is afgelopen zondag uitgeprobeerd. U mag zeggen of het gelukt is. Smaakte de friet of viel de smaak tegen? Eén raam was eruit gehaald en onze huiskokkin bakte friet met een fantastisch en zeer milieuvriendelijk afzuigmechanisme. De aanbouw is bestemd voor de jeugd, volgens mij vond de friet bij de jeugd gretig aftrek. Het viel me wel op dat naarmate de tijd verstreek, de jeugd steeds ouder werd. Of werd het kind, dat in een ieder van ons schuilt, wakker geschud door de fantastisch friet van eigen bodem?

 

Uit de bouwhoek (49)

Oud papier, glas, plastic en dergelijke worden door ons apart ingezameld. Hieruit worden weer nieuwe grondstoffen gemaakt. Oud papier wordt verwerkt tot bijvoorbeeld toiletpapier. Gebruikt glas wordt gesmolten tot de grondstof voor nieuw glas. Hetzelfde geldt voor plastic afval, hiervan wordt weer plastic gemaakt voor onder andere speeltoestellen. Dit proces wordt recycling genoemd.  Ik denk dat wij als christenen hierin een belangrijke opdracht hebben. Via recycling zorgen wij goed voor de aarde die ons door God in bruikleen is gegeven.

Naast recycling kennen we ook het begrip hergebruik. Dit is een nog duurzamer proces. Oude spullen worden al dan niet voor hetzelfde doel opnieuw gebruikt. Denk hierbij aan kledinginzameling en kledingverspreiding via bijvoorbeeld het Leger des Heils. Ook kringloopwinkels dragen hier aan bij. Al met al heel duurzame processen. Het modewoord van deze tijd:duurzaam. Ik ga ervan uit dat dit voor u acties zijn die u van harte ondersteunt.

Tijdens de gemeenteavond werd door de bouwcommissie aangegeven dat wij bij de bouw en verbouw van onze kerk inlopen op de bouwkosten. Hergebruik draagt hier een belangrijke steen aan bij. Door materialen opnieuw te gebruiken, spaar je het  milieu en besparen wij letterlijk veel op onze bouwkosten. De inzet van de vrijwilligers maakt het verschil. Indien opdrachten tegen betaling worden uitgevoerd, is niet hergebruik het doel, maar het proces met de minste kosten. Doordat hergebruik vaak extra arbeid kost, is het gebruik van nieuwe materialen vaak goedkoper. De economie gaat dan helaas boven het milieu.

Een heel goed voorbeeld in ons bouwproject is het hergebruik van de schuifwanden. Deze zijn zo aangepast dat ze passen in de nieuwbouw qua maat maar ook qua uitvoering. Een nieuwe verflaag doet wonderen! Had u al gezien dat de schuifwanden in de benedenzaal hergebruikt waren? De kerkrentmeesters dragen zorg voor het gebouw en de financiën. De vrijwilligers zijn in dit proces rentmeesters van Gods schepping!

 

Uit de bouwhoek (50)

Vier stempels, vier kaarsen.

In de keuken wordt druk gewerkt. In de nieuwe keuken wel te verstaan. Zoals zo vaak bij verbouwen, moet  er eerst gesloopt worden. Weet u nog dat ik u  vertelde over het raam dat wel of niet moest worden aangepast? Nu, ik kan u vertellen dat de ruimte waar het nieuwe raam moet komen, vrijgemaakt is. Deze opening zit in een dragende muur. Geen nood, hier heb je stempels voor. Stempels zijn ondersteuningsmiddelen om horizontale of soms ook wel verticale krachten op te vangen omdat de constructie in zichzelf hier niet toe in staat is. Door de vier stempels op een rij wordt de constructie veilig gesteld, er kan niks mee gebeuren. Vier stempels op rij die het gebouw naar een nieuwe toekomst dragen.

Nu zit ik in de kerk en zie ik het beeld van vier kaarsen voor me. Adventskaarsen die verwijzen naar de komst van Christus. Deze kaarsen bieden houvast. Wij zijn zelfstandig niet in staat ons leven veilig te stellen. Hiervoor hebben wij ondersteuning nodig. De kaarsen helpen ons ons vertrouwen op het Kerstkind te stellen. Dat Kind is ons houvast, dit Kind biedt veiligheid, dit Kind biedt ons onze redding. Ik hoop dat dit ook u ondersteuning geeft. Vier kaarsen op een rij die ons naar een nieuwe toekomst dragen. Zinvolle Kerstdagen gewenst!

Namens de bouwcommissie,
Gerrit Kant


Ander nieuws

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed