Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

21-jul - 09:30
ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp
21-jul - 18:30 Gezamenlijk met Brandwijk
Mevr. ds. J. Dekker uit Ameide

Uit de bouwhoek (nr. 15 t/m nr. 223) april 2011 - juni 2011

Uit de bouwhoek (15)

Het extra parkeerterrein achter ons kerkgebouw heeft vele voordelen. Allereerst natuurlijk dat iedereen bij reguliere diensten zijn of haar auto zo kan parkeren dat hij of zij altijd weg kan op het moment dat hij of zij dat wil. Dat was vroeger wel anders! Het tweede voordeel is dat je, als je je auto parkeert op het tweede parkeerterrein, altijd langs de ‘bouw’ komt en kunt zien wat er de afgelopen week weer is gedaan. Dit geldt uiteraard alleen voor degenen die niet meehelpen met het daadwerkelijke bouwproces. De actieve bouwers weten hoe ver ze de vorige dag gekomen zijn.

Zo loop ik zondagmorgen langs de aanbouw en zie ik in het bijzonder het verbindingshalletje tussen het oude en nieuwe gedeelte. Vreemd, de  hal uit het nieuwe gedeelte loopt uit op een blinde muur.  Verder denk ik er niet zo bij na en loop gewoon verder de kerk in. ‘Toevallig’, tenminste als toeval bestaat, wordt door dominee Kollenstaart Johannes 9 gelezen. Het verhaal over de blinde man die door Jezus genezen wordt. Alleen met geopende ogen kan de genezen blinde man naar de toekomst, naar het Koninkrijk van God kijken. Verder denk ik nog niet na. Deze woorden heb ik al vaker gehoord.

Dan na de dienst. Het is de eerste zondag van de maand, dus staat de koffie voor ons klaar in ‘De Bogerd’. Ik sluit aan in de rij en terwijl ik wacht, kijk ik naar buiten. Door de aanbouw kijk je niet meer zo wijds de polder in. Er staat een blinde muur voor het mooie uitzicht. Ik zeg tegen een broeder, die samen met mij een kopje koffie drinkt, dat het uitzicht dat er altijd was, nu helaas weg is. Met zijn antwoord opent hij mij de ogen: Gerrit,  je moet naar de toekomst kijken. Je zult zien hoe mooi het wordt! Dit is onze opdracht. Kijkt u mee?

 

Uit de bouwhoek (16)

Het kennen van je broeder of zuster is belangrijk. Het kennen van neven en nichten uiteraard ook. Een uitspraak van iemand die mij na aan het hart ligt is: ‘Het gaat er niet om wat je ken, maar wie je ken.’ Dat blijkt ook weer bij het zoeken naar fondsen die mee willen betalen aan onze bouwactiviteiten.

Het is bijzonder, tegen de trend in, dat in onze gemeente het kerkgebouw vergroot wordt om alle activiteiten door te kunnen laten gaan. Waar op andere plaatsen kerken gesloten en verbouwd worden tot appartementen of winkels, breiden we in Ottoland ons kerkgebouw uit.

Er wordt veel gesproken over onze vrijwilligers die soms onder barre omstandigheden op de bouwplaats aan het werk zijn. Zoals u weet, wordt er achter de schermen ook veel werk verzet. Eén iemand vervult een bijzondere rol, namelijk onze boekhouder Leo van den Beukel. Hij probeert zoveel mogelijk instanties te benaderen en te laten zien dat  in Ottoland gebeurt waar iedereen jaloers op is!

Voor hem gelden beide onderdelen van mijn eerdere citaat, wat hij kan en wie hij kent. Hij heeft kennissen verkregen bij de Maatschappij van welstand en bij de Kamer voor steunverlening. Bij deze instanties heeft hij meer geld los kunnen krijgen dan er tot op heden door ons zelf is opgebracht. Dit laten we ons toch niet gebeuren!

U kent het rekeningnummer waar uw giften welkom zijn. Voor wie het even niet bij de hand heeft: rekening 39.93.70.994 t.n.v. Gereformeerde Kerk Ottoland o.v.v. verbouwing.

 

Uit de bouwhoek (17)

Bent u de uitdaging uit mijn vorige column al aangegaan? Ik heb u/ons uitgedaagd om zelf meer geld bijeen te brengen voor de bouw van onze kerk dan er aan subsidies binnengehaald is. U leest het goed, ik spreek over onze kerk. U wordt vast ook wel eens gevraagd waar uw kerk staat? Kinderen spreken er ook heel gemakkelijk over: Dit is onze kerk!

Binnenkort krijgt u de gelegenheid om nog nadrukkelijker te kunnen zeggen dat het ònze kerk is.  Er komt namelijk een verpachting van de vierkante meters die onze kerk groter wordt. Tijdens de high tea, die we op zaterdag 14  mei organiseren, kunt u vierkante meters in pacht verkrijgen. Notaris W. van Leussen zal aanwezig zijn om een aantal vierkante meters bij opbod te veilen. Uiteraard zijn deze vierkante meters voor de hoogste bieders.

Indien u niet in de gelegenheid bent om mee te bieden, kunt ook een vierkante meter voor € 50,-- per jaar pachten. Notaris van Leussen zal de meters aanwijzen die de komende vijf jaar van u zullen zijn. Hiervan worden echte certificaten uitgegeven, ondertekend door de notaris.

Het allermooiste komt nog. De vierkante meters die u in pacht hebt verkregen, zullen door de koster onderhouden worden. U hoeft alleen de  jaarlijkse pachtprijs over te maken, de rest wordt voor u gedaan. Is dat geen eenvoudige manier om de uitdaging aan te gaan?

 

Uit de bouwhoek (18)

U hebt de uitnodiging voor de High Tea ontvangen? Mooi, dan kan ik verder gaan. Waar associeert u een High Tea mee? Het is een uitnodiging van de kerk. Wat heeft een High Tea met de kerk te maken? Ik moest, gezien het feit dat steeds meer symboliek uit de katholieke kerk onze kerk binnenkomt, ongemerkt denken aan de Hoogmis. Tijdens de High Tea zal gezongen worden. Dit gebeurt ook tijdens de Hoogmis. Tijdens de High Tea staat iets te eten klaar. Dit is ook zo bij de Hoogmis. Maar ik denk dat ik het mis heb.

Zoals u van mij gewend bent, zoek ik de betekenis van High Tea op. Een High Tea is een Engelse maaltijd, vooral bedoeld voor arbeiders en wordt rond zes uur in de middag genuttigd. Als dit zo  is, is deze ‘maaltijd’ mogelijk bedoeld voor onze vrijwilligers die met de bouw bezig zijn. Maar … we  zijn allen werkers in de wijngaard en zijn daarom allen uitgenodigd.

De High Tea wordt samengesteld en voorbereid door een aantal gemeenteleden met culinaire capaciteiten. Gemeenteleden bereiden een maaltijd voor gemeenteleden. Dit doet mij weer denken aan een andere  maaltijd, de agapè maaltijd. Christenen brachten/brengen uit liefde voor elkaar eten mee dat gezamenlijk wordt gegeten.

 

Uit de bouwhoek (19)

Komt u om de bouw te bezichtigen? Van harte welkom!

Komt u om te luisteren en om te zingen? Van harte welkom!

Komt u om de maaltijd te delen? Van harte welkom!

Komt u om één of meerdere vierkante meters te pachten? Van harte welkom!

Van harte welkom op zaterdag 14 mei. Vanaf 15.30 uur kunt u de vorderingen van de bouw bezichtigen. Vanaf 16.00 uur kunt u genieten van muziek en daarna, rond 17.00 uur, staat de maaltijd klaar. Tijdens of na de maaltijd zal notaris van Leussen de nieuwbouw verpachten aan degenen die onze kerk letterlijk onze kerk willen laten zijn. Komt allen!

 

Uit de bouwhoek (20)

Wie had dat gedacht? Een heus orkest in onze kerk. Op zaterdag 14 mei heeft het Drechtsteden Jeugdorkest onder leiding van dirigent Casper van Nugteren een optreden verzorgd. Wij konden luisteren naar ‘Farandole’, een Franse volksdans gecomponeerd door Bizet. Ook Tsjaikovski was te beluisteren. In een Slavische mars werd de veldslag tussen de Russen en Serven uit de 16e eeuw ten gehore gebracht. Tot slot werd ‘Plink, plank, plunk’ op Pizzicato manier gespeeld. Hierbij gebruiken de muzikanten op hun viool hun vingers in plaats van de strijkstok. Fantastisch mooi om naar te luisteren.

Casper van Nugteren gaf aan dat bij de uitvoering sprake was van ‘work in progress’, de uivoering is nog niet ‘af’.  Werk in uitvoering! Hoe passend is deze uitdrukking. Ook achter ons kerkgebouw is volop werk in uitvoering. Om dit proces gaande te houden, waren we bij elkaar. Nadat we genoten hadden van het Drechtsteden Jeugdorkest, ging het genieten verder tijdens de High Tea. Terwijl wij goed voor de inwendige mens zorgden, heeft notaris van Leussen de mooiste vierkante meters uit het tussenlid (de doorgang van oud naar nieuw) geveild. Door jong en oud werd geboden. De mooiste meters zijn bij opbod verpacht! Tot nu toe is de opbrengst ruim € 13.000,--. Zo gaan we ‘samen op weg’ naar een schitterende toekomst. Dit mede door de geweldige inzet van notaris van Leussen! 

De jeugd gebruikte bij hun laatste nummer de strijkstok niet. Ik kan u garanderen dat tijdens de veiling ook geen strijkstok is gebruikt. Alle pacht komt ten goede aan de bouw! We hebben een prachtige middag gehad. Dit is samen gemeente zijn. Was u er niet bij en wilt u alsnog een gewaarmerkt pachtcertificaat bemachtigen? Dit kan, er zijn nog enkele meters beschikbaar. Mail het aantal meters dat u wilt pachten naar  gko@hotmail.nl .

Naast de maaltijd is er ook nog de verpachting van onze aanbouw. Kortom, een High Tea met voor elk wat wils, zou ik zeggen. De vorderingen van de bouw bekijken, zingen (en luisteren naar het koor), een maaltijd delen en de vierkante meters verdelen. U bent op 14 mei welkom vanaf 15.30 uur. U komt toch ook?

 

Uit de bouwhoek (21)

Bouwen lijkt  gemakkelijk. Je zaagt wat, je spijkert de balken aan elkaar en klaar ben je. Tenminste zo lijkt het. Zaterdag 28 mei was ik van de partij om het kerkgebouw de jaarlijkse schoonmaakbeurt te geven. Gelukkig was ik niet alleen. Terwijl wij met spons, trekker en zeem in de weer waren, werd door onze bouwers gewoon doorgewerkt. Ik heb toen gezien dat er heel wat gepast en gemeten moet worden voordat een gording, een horizontale draagbalk, op z’n plaats ligt. Een aantal van deze gordingen ligt nu op z’n plaats.

Er wordt tussen de bedrijven door heel wat gemaild en omdat ik in de maillijst voorkom, komen die mailtjes ook bij mij langs. Iemand opperde om aan de achterkant in het dak een dakkapel aan te brengen. Het uitzicht dat je dan op de polder krijgt is onweerstaanbaar. Het maakt meer dan goed waar ik eerder over geschreven heb. Het uitzicht vanuit de huidige ‘Bogerd’.  Een dak’kapel’ geeft, naast een mooi uitzicht, ook een oecumenisch tintje aan ons kerkgebouw.

Om een dakkapel aan te brengen moet wel weer een bouwtechnische aanpassing gedaan worden. Op de plaats waar de dakkapel komt, kan geen gording gelegd worden. Toch moeten de krachten van het dak opgevangen worden. Niet getreurd, komt goed, hiervoor wordt een verticale balk aangebracht, de zogenaamde slaper. Deze balk ondersteunt de gordingen die hiervoor doorgezaagd moeten worden.

Slaper, een merkwaardige naam. In een slaper heb ik over het algemeen niet zoveel vertrouwen. Toch is hij onmisbaar. Zonder hem zou het dak het onder zware omstandigheden begeven. Op het moment dat het nodig is,doet hij zijn werk. In de kerk hebben we ook zogenaamde ‘slapende leden’. Ik bedoel niet degenen die af en toe hun ogen sluiten om ‘beter te kunnen luisteren’. Ik doel op hen, die wel lid zijn maar niet (meer) zo actief.  Zij zullen op momenten dat het nodig is, hun mannetje staan, tenminste dat hoop ik.

 

Uit de bouwhoek (22)

Een poosje geleden heeft een groepje jongeren een straatje gelegd bij Aart en Marry Burger in  Groot-Ammers. Een hele klus want er kwam nogal wat snijwerk bij kijken. Gelukkig is dit project afgerond en bracht het mooie bedrag van € 1200,-- op. Aart en Marry bedankt voor jullie opdracht! Uiteraard is ook de stratenmakers veel dank verschuldigd.

Enkele weken geleden zei een gemeentelid tegen me: Gerrit, ik heb weer wat voor je stukjes in de nieuwsbrief. Wij als oudere vrijwilligers hebben ze, wijzend op de houten planken buiten, allemaal zwart gemaakt. Deze houten planken worden gebruikt om de muren te potdekselen. Tijdens het potdekselen worden planken dakpansgewijs vastgespijkerd op de muur zodat het water over de planken van de wand afloopt.

Nu we het toch weer over bouwtechnieken hebben nog het volgende. Op een gegeven moment zag ik voor de openingen van de vloer van de bovenverdieping rode plasticplaatjes zitten. Deze sluiten de openingen van de kanalen af zodat er in de kanalen stilstaande lucht ontstaat. Stilstaande lucht isoleert beter dan stromende lucht. Dit neem ik zondermeer aan. Pak maar eens een waaier en beweeg deze voor je gezicht!

Zo ziet u maar, aan alles wordt gedacht. Planken zo aanbrengen dat het water niet naar binnen loopt en lucht tot stilstand brengen om de isolerende werking van de vloerdelen te verhogen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een fantastische aanbouw wordt. U toch ook?

Namens de bouwcommissie,
Gerrit Kant


Ander nieuws

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed