Gereformeerde Kerk Ottoland

Huwelijk

‘De kerkelijke inzegening van ons huwelijk vindt plaats…’ – woorden die regelmatig op een trouwkaart te lezen zijn.
Trouwen doe je niet zo maar. Er moet een heleboel geregeld en georganiseerd worden. De meeste bruidsparen denken er goed over na hoe het de dag van hun leven kan worden. Datum, locatie, kleding, aankleding… het is allemaal even belangrijk.
Wanneer het huwelijk gesloten is bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, kan het huwelijk in de kerk bevestigd worden en ingezegend. Voor veel mensen is de huwelijkssluiting dan pas compleet: als het ‘ja-woord’ gegeven is bij de burgerlijke stand en voor God en zijn gemeente.
Het is goed om tijdens de voorbereiding van je huwelijksdag te weten hoe de kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk in z’n werk gaat. 

Trouwdatum en –locatie
De meeste aanstaande echtparen beginnen ruim van tevoren met het plannen van hun bruiloft. Vaak is de huwelijksdatum al een jaar van tevoren bekend. Wanneer je een datum in gedachten hebt, is het handig om zo snel mogelijk contact te zoeken met de predikant. Dan kan de trouwdatum ook in de kerk vastgelegd worden en kunnen andere kerkelijke activiteiten daarmee rekening houden.
In principe vindt het kerkelijk huwelijk plaats in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Ottoland en wordt de dienst geleid door de eigen predikant. In overleg met de predikant kan eventueel gekozen worden om de dienst te laten leiden door een andere predikant.
Tenminste zes weken voor de huwelijksdatum dient het aanstaande bruidspaar het verzoek in om te mogen trouwen in de kerk. Het is goed om te bedenken, dat het altijd de kerkenraad is die beslist over een verzoek om een kerkelijke huwelijksinzegening!

Voorbereiding
Aan de huwelijksdienst gaan meestal drie voorbereidingsbijeenkomsten met de predikant vooraf.
De eerste bijeenkomst – bij het aanstaande bruidspaar thuis of in de pastorie – staat in het teken van kennismaking: om de huwelijksdienst ook persoonlijk te kunnen maken, is het goed als de predikant nader kennismaakt. Zo krijgt de predikant inzicht in wie er hopen te trouwen: hun verleden, hun moeilijke en gelukkige momenten met elkaar, maar ook gedurende het leven dat zij geleefd hebben zonder elkaar. Ook wordt gevraagd naar de motivatie om te willen trouwen in de kerk.

De tweede bijeenkomst staat in het teken van het geloofsleven van het aanstaande bruidspaar. Hoe is de relatie tot de kerkelijke gemeente, welke rol speelt God in hun leven en hoe denkt het bruidspaar vorm te geven aan een leven met God wanneer zij aan elkaar verbonden zijn?

De laatste bijeenkomst is de voorbereiding op de huwelijksdienst. De tekst die gebruikt wordt bij de bevestiging van het huwelijk wordt doorgenomen en er wordt gesproken over liederen en een Bijbeltekst. Natuurlijk is er ruimte voor eigen inbreng.

Afkondiging
Een huwelijksdienst wordt op de twee voorafgaande zondagen in de kerkdiensten bekendgemaakt. Ook verschijnt er een aankondiging in de wekelijkse Nieuwsbrief. Het wordt op prijs gesteld als het aanstaande bruidspaar op die zondagen in de kerk is.

De huwelijksdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst wordt het bruidspaar in het bijgebouw van de kerk ontvangen. Samen met de predikant, ouderling en diaken wordt gebeden ter voorbereiding op de dienst. Daarna begint de huwelijksdienst.

Foto’s en video-opnamen maken tijdens de dienst zijn toegestaan, mits het de orde van de dienst niet verhindert.

Kosten
Wanneer tenminste één van beiden ingeschreven staat in de Gereformeerde Kerk Ottoland, dan zijn er geen kosten verbonden aan de (voorbereiding van de) huwelijksdienst. Natuurlijk worden er wel kosten gemaakt voor het gebouw, muziek, trouwbijbel, gedrukte liturgieën en predikant. Het bruidspaar ontvangt hiervoor geen rekening. Een (extra) gift aan de kerk wordt wel bijzonder op prijs gesteld.

De opbrengst van de collecte tijdens de dienst is voor de kerk. Wanneer ervoor gekozen wordt om de opbrengst van de collecte te besteden aan een ander doel dan de kerk, dan ontvangt het bruidspaar een rekening van €100,- voor de gemaakte onkosten.

Wanneer het bruidspaar voor een andere locatie en/of predikant kiest, dan zijn de extra kosten voor rekening van het bruidspaar.

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed