Gereformeerde Kerk Ottoland

Dopen

In de christelijke traditie worden kleine en grote mensen gedoopt in gehoorzaamheid aan het gebod dat Jezus zijn leerlingen gegeven heeft toen Hij terugging naar de hemel. Hij heeft gezegd:  ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ (Mattheüs 28:19)

In de Gereformeerde Kerk Ottoland is het mogelijk om je kind te laten dopen, wanneer ten minste één van beide ouders belijdend lid is. Wanneer je als kind gedoopt bent, kun je later belijdenis doen van je geloof – als ‘antwoord’ op je doop. Wanneer je niet als kind gedoopt bent, kun je als volwassene belijdenis doen van je geloof en ontvang je – op grond van je geloof – de doop daarna.
Wanneer je de doop verlangt voor jezelf of voor jullie kind, dan kan contact worden opgenomen met de predikant. Voorafgaand aan de doop vindt er een gesprek met de ouders plaats. Er wordt dan gesproken over de betekenis van de doop en de liturgie van de doopdienst.

Het is ook mogelijk om in plaats van je kind te laten dopen een zegen te vragen over je (pasgeboren) kind. Deze zegen is dan het begin van de geloofsweg van het kind, zodat het kind later zelf kan kiezen om gedoopt te worden. Ook hiervoor geldt dat ten minste één van beide ouders belijdend lid is.

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed