Gereformeerde Kerk Ottoland

Dienst bij overlijden

Sterven is een diep ingrijpend levensmoment, waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Iedereen wil graag een waardig afscheid, een afscheid dat past bij het voorafgaande leven. Een persoonlijke, op maat verzorgde uitvaart. Iedereen wil voor zijn of haar dierbare een passend afscheid. In een kerkelijke viering willen we God danken voor het leven van de overledene en brengen we hem of haar terug in de palm van Gods hand naar een nieuw en eeuwig leven.

Deze dienst is een afscheidsdienst, een rouwdienst, een dankdienst, een dienst van Woord en gebed – de situatie zal bepalen waar het accent komt te liggen. Samen met de nabestaande(n) wordt deze dienst door de predikant voorbereid. Daarbij wordt zo veel mogelijk geprobeerd recht te doen aan de eventuele wensen van de overledene en/of de nabestaande(n) en zal zo veel mogelijk ruimte worden gegeven aan de inbreng van de nabestaande(n).

Voor aanvang van de dienst en bij vertrek uit de kerk is een ‘welkomst’ouderling in de hal aanwezig als vertegenwoordiger van onze kerk.
Bij de dienst is, naast de predikant, de wijkouderling, een diaken en de ‘welkomst’ouderling aanwezig. Zij vertegenwoordigen de kerkenraad en zitten voorin de kerk.

Een overledene die op zijn of haar manier een plaats heeft ingenomen in de gemeente, kan en zal niet zomaar vergeten worden. Zijn/haar naam dragen wij met ons mee en houden wij in ons midden. Hij/zij is gekend bij ons en bij God, en als teken hiervan wordt zijn/haar naam bevestigd op de gedachtenisrol waarboven staat: ‘Heer, herinner U de namen’.
Tijdens Eeuwigheidszondag (de laatste zondag van het kerkelijk jaar eind november) wordt aandacht gegeven aan de mensen die in dat afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en er kan een kaarsje voor hen worden aangestoken aan de Paaskaars. De nabestaanden worden hier voor uitgenodigd.

Kosten
Leden van onze gemeente hoeven geen kosten te betalen bij een rouwdienst. De predikant, de organist en de koster komen voor rekening van de kerk.
Gebruik van de Bogerd voor condoleance kan in overleg met de beheerder geregeld worden. 

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed