Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

12-feb - 09:30
ds. R.J. van Amstel uit Putten
12-feb - 18:30
ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht

Erediensten

De zondagse eredienst wordt door velen gezien als het hart van het gemeente-zijn. Vieren, leren, dienen - het heeft allemaal een plaats in de kerkdienst. Het is dé gelegenheid om stil te staan bij onze verbondenheid met God, om woorden te geven aan ons geloof door te zingen en te bidden, het is dé plek om onderwezen te worden in het woord van God.

Als we naar het nieuwe testament kijken, zien we dat de samenkomsten worden gebruikt om God te loven, te bidden, de maaltijd van de Heer te vieren, elkaar te onderwijzen en te bemoedigen. Het zijn samenkomsten om elkaar te ontmoeten en tot eer van God.

In de Gereformeerde Kerk Ottoland komt de gemeente elke zondag twee keer samen: in een morgendienst om 9.30 uur en een avonddienst om 18.30 uur.
Tijdens de ochtenddiensten kunnen kinderen van 0-4 jaar naar de crèche en is er voor kinderen van de basisschool kindernevendienst . De laatste zondag van de maand is er tijdens de avonddienst tienernevendienst.
Daarnaast vieren we belangrijke (feest)dagen: biddag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, dankdag, Kerstavond en Kerst, Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen. Daarnaast zijn er diensten voor bijzondere gebeurtenissen in ons leven, zoals dopen, belijdenis doen, trouwen en overlijden.  

In de diensten wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling, het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel.

Bij de ingang wordt u welkom geheten door de welkomstouderling, die tevens gasten de weg wijst. Bij de ingang ligt een dank- en voorbedenboek waarin gebedsonderwerpen geschreven kunnen worden voor mensen, gebeurtenissen of situaties waarvoor dat gewenst is, of waarvoor mensen hun dankbaarheid willen uiten.

We vinden dat we ook als kerk moeten laten zien dat we goede rentmeesters willen zijn. Daarom wordt uit zorg voor het milieu o.a. zo min mogelijk gebruik gemaakt van gedrukte liturgieën. Bij bijzondere diensten wordt de liturgie via de beamer geprojecteerd.

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de invulling van de erediensten. Dit komt naar voren in de medewerking die diverse gemeenteleden aan de diensten verlenen, maar ook in het met elkaar nadenken over en zoeken naar nieuwe manieren om invulling te geven aan  diensten. Steeds op zoek zijn naar vormen, waarbij mensen van alle leeftijden zich aangesproken voelen en vervolgens met nieuwe energie en moed de week in kunnen gaan. De liturgiecommissie heeft hier een stimulerende en voortrekkende rol in.

Aan het eind van de dienst krijgen we de zegen mee om in de nieuwe week weer op weg te gaan en de woorden die we gehoord hebben om te zetten in daden. Daden in onze dagelijkse activiteiten, naar elkaar en naar anderen om ons heen.

       

 

Bekijk ook onderliggende pagina's

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed