Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

25-nov - 09:30 Eeuwigheidszondag
ds. M.J. Kollenstaart - Muis uit Ottoland
25-nov - 18:30 Bijzondere dienst
uit Ottoland

Neem contact met ons op

Gereformeerde Kerk Ottoland
A 88
2975 BD Ottoland
gko.kerkgoudriaanottoland.nl

 

Predikant:
ds. Mirjam Kollenstaart-Muis
A 86
2975 BD Ottoland
0184-653948
mjmuis@hotmail.com

Scriba:
Ada Aantjes
Clementine Blokland
p/a A 88
2975 BD Ottoland

scribagko@hotmail.com

Beheer/Verhuur:
Informatie over verhuur van de Bogerd en/of de kerkzaal
staat onder ‘Kerkrentmeesters’ op deze site.
Wanneer u wilt overleggen over de mogelijkheden om
een zaal te huren, kunt u contact opnemen met:
Johan Jungheim
0184-642474
jungheim@hotmail.nl

Kerkauto:
Wanneer u gebruik wil maken van de kerkauto kunt contact opnemen met:
diaconie.gko@gmail.com

Preekvoorziener:
Dick de Lange
ddlange3@xs4all.nl

Webmaster:
Voor informatie over deze site kunt u contact opnemen met
Ada Aantjes
0184-641191
pc.aantjes@hetnet.nl

(Aanvragen) Nieuwsbrief:
gko_nieuwsbrief@hotmail.com

Ontvanger

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed