Gereformeerde Kerk Ottoland

Nieuwsbrief GKO

De nieuwsbrief is het communicatiemiddel van de kerkenraad naar de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk Ottoland. Zoals u wellicht bekend, bestaan er twee versies van de Nieuwsbrief een zogenaamde ledenversie én een publieke versie. In de ledenversie staat informatie over de leden van onze kerk. In de zogenaamde publieke versie, voor belangstellenden die géén lid zijn van onze kerk, staat deze specifieke informatie níet vermeld. In deze publieke versie worden bijvoorbeeld ook géén financiële zaken van onze gemeente gedeeld. Om e.e.a. zo goed mogelijk in te richten is er een aantal uitgangspunten opgesteld die van belang zijn voor het goed functioneren van de Nieuwsbrief. Voor een meer uitgebreide toelichting zie de link hieronder alwaar deze uitgangspunten van onze nieuwsbrief kort zijn uitgewerkt.

Download bijlages

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed